Tag Archives: 22Mbps

เปิดตัว Wi-Fi มาตรฐานใหม่ สามารถส่งสัญญานได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร ความเร็วถึง 22Mbps!!

IEEE ได้ประกาศมาตรฐานใหม่สำหรับ Wi-Fi 802.22 จากที่ก่อนหน้านี้ มาตรฐาน 802.11 นั้นสามารถครอบคลุมการใช้งานเพียงแค่ประมาณ 100 เมตรเท่า นั้น แต่ล่าสุดกับมาตรฐานใหม่อย่าง 802.22 นี้ จะทำให้เพิ่มสัญญาน Wi-Fi ให้ไปได้ไกลถึง 62 ไมล์ จากเครื่องส่ง หรือประมาณ 100 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งสัญญานของ WiFi แบบใหม่นี้จะใช้สัญญานที่มีลักษณะ คล้ายกับสัญญานทีวี ทำให้สามารถส่งสัญญานได้ไกลนั่นเอง มาตรฐานใหม่ ของการส่งสัญญานอินเตอร์เน็ตไร้สายนี้ จะมีความแรงขึ้นมากกว่าจากตัวเก่าหลายเท่าตัว และมีกำลังส่งสูงสุดถึง 22Mbps โดยจะไม่ไปส่งสัญญานรบกวนกับสัญญานทีวีแต่อย่างใด และความน่าจะเป็นที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จริงในท้องตลาดในอีกไม่นานนี้ (ในสหรัฐเป็นที่แรก) บริษัทผู้ผลิตเราท์เตอร์ต่างๆ ก็เริ่มที่จะผลิตสินค้าขึ้นมารองรับสัญญาน Wi-Fi มาครฐานใหม่นี้แล้วครับ … Continue reading

Posted in Internet Network | Tagged , | Leave a comment