Tag Archives: แอพ ฝนหลวง

ฝนหลวง (Fonluang) แอพพลิเคชั่นรายงานสภาพอากาศทุกจังหวัดในประเทศไทย

ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมและฝนตกในหลายพื้นที่ วันนี้ขอแนะนำแอพฯ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ อุณหภูมิและข้อมูลพื้นที่ฝนตกทั่วประเทศไทยกับแอพฯ ฝนหลวง (Fonluang) เป็นเป็นความร่วมมือของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดในไทย สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และAndroid ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอพฯ ที่มีประโยชน์และเหมาะกับสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ อย่างละเอียดผ่านแอพฯ ฝนหลวง ตัวนี้ Application “ฝนหลวง” เป็นความร่วมมือของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส่วนประกอบ 4 ส่วน 1. รายงานสภาพอากาศประจำวัน และอุณหภูมิ ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทย 2. แสดงข้อมูลพื้นที่ฝนตกทั่วประเทศไทย 3. รายงานพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย 4. ข้อมูล “เกี่ยวกับฝนหลวง” แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมา, พระราชกรณียกิจ, … Continue reading

Posted in Application | Tagged , , | Leave a comment