ฝนหลวง (Fonluang) แอพพลิเคชั่นรายงานสภาพอากาศทุกจังหวัดในประเทศไทย

ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมและฝนตกในหลายพื้นที่ วันนี้ขอแนะนำแอพฯ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ อุณหภูมิและข้อมูลพื้นที่ฝนตกทั่วประเทศไทยกับแอพฯ ฝนหลวง (Fonluang) เป็นเป็นความร่วมมือของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดในไทย สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และAndroid ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอพฯ ที่มีประโยชน์และเหมาะกับสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ อย่างละเอียดผ่านแอพฯ ฝนหลวง ตัวนี้

Application “ฝนหลวง” เป็นความร่วมมือของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส่วนประกอบ 4 ส่วน

1. รายงานสภาพอากาศประจำวัน และอุณหภูมิ ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทย
2. แสดงข้อมูลพื้นที่ฝนตกทั่วประเทศไทย
3. รายงานพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย
4. ข้อมูล “เกี่ยวกับฝนหลวง” แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมา, พระราชกรณียกิจ,
ตำราฝนหลวง, หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง, วีดิทัศน์ฝนหลวง, ศัพท์ฝนหลวง

Application นี้เป็นก้าวแรก ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความตั้งใจให้เป็นการนำเสนอข้อมูลทางเชิงวิชาการทางการเกษตร ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและดูข้อมูลวิชาการดังกล่าวในรูปแบบที่ทันสมัย

แอพพลิเคชั่นฝนหลวง รองรับการใช้งานทั้ง iPhone, iPad และ Android
ข้อมูลอ้างอิงจาก
– สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.moac.go.th
http://www.thairoyalrain.in.th
http://www.royalrainmaking.thaigov.net

[Download] ฝนหลวง (Fonluang) iPhoneฝนหลวง (Fonluang) Android 

via : 108blog

This entry was posted in Application and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s