Google จริงใจสอนให้ลบภาพที่เสื่อมเสียของเรา

กูเกิล (Google) ยักษ์ใหญ่เสิร์ชเอนจิ้นที่ครองใจคนทั่วโลกนั้นเป็นบริษัทที่ถูกวิจารณ์มา ตลอดว่าลักลอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งที่ผ่านมา กูเกิลพยายามบอกกับคนทั่วโลกว่าบริษัทไม่มีเจตนาน่ารังเกียจแบบนั้น ตรงกันข้ามกลับสนับสนุนให้ชาวออนไลน์ทุกคนรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเอง แน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อจนทำให้กูเกิลถูกรัฐบาลหลายประเทศสอบสวนจนเป็นเรื่อง ราวใหญ่โต

วันนี้ Google ลงมือสร้างสรรค์ความพยายามล่าสุด นั้นคือการสร้างเว็บไซต์ Good to Know เพื่อแนะนำชาวออนไลน์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ชาวออนไลน์สามารถศึกษาด้วยตัวเองถึงกระบวนการรับส่งข้อมูลในอิน เทอร์เน็ต กระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเหล่านั้น และการจัดการข้อมูลต่างๆของกูเกิล รวมถึงความละเอียดอ่อนของรหัสผ่านบนอินเทอร์เน็ต

Google อธิบายในบล็อกบริษัทว่า เว็บไซต์ Good to Know ถูกสร้างบนจุดประสงค์ให้ข้อมูลของชาวออนไลน์ทุกคนอยู่ในความปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงบทความอธิบาย กูเกิลยังรวบรวมข้อมูลในรูปวิดีโอเข้าใจง่ายและศูนย์ข้อมูลซึ่งเชื่อว่าชาวออนไลน์ทุกคนจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสะดวก

เป็นไปได้สูงว่า ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลออกมาเป็นหลายภาษาในอนาคต รวมถึงภาษาไทยด้วยเช่นกัน

via Google

Advertisements
This entry was posted in Google and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s