วิเคราะห์ลึกซึ้งTwitter และ Facebook Timeline คนใช้งานโฟกัสส่วนไหนมากที่สุด

ข่าวนี้มาจาก Mashable ที่ทำการสำรวจว่าในหน้า Twitter กับ Facebook Timeline นั้น มีจุดไหนที่เป็นจุดสังเกตมากๆ บ้าง ซึ่งในผลการสำรวจนั้น ก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจมาตามนี้ฮับ

Facebook Timeline vs Old Profiles

  • รูป Covered จะเป็นจุดสังเกตที่สำคัญจุดแรก แต่ผู้ใช้กลับใช้เวลาดู Facebook Profile Photo มากกว่า Cover Photo (ถึงอันหลังจะใหญ่กว่ามากก็เถอะ)
  • โฆษณาใน Facebook Timeline ได้รับความสนใจมากกว่าโฆษณาที่อยู่ในหน้า Profile แบบเก่า
  • ข้อมูลส่วนตัว (Personal Infomation) ประเภทว่าเป็นลูกจ้างใครอยู่ หรืออาศัยอยู่ที่ไหน จะเป็นจุดที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ โดยผลการสำรวจบอกว่าผู้เข้าชม Profile จะใช้เวลาเฉลี่ย 2.2 วินาทีในการดูข้อมูลส่วนนี้ ในขณะที่ใช้เวลา 1.6 วินาที ใน Profile แบบเก่า

Twitter แบบใหม่ vs แบบเก่า

  • ในขณะที่ดูหน้า profile แบบเก่า ผู้ใช้จะโฟกัสที่ทวีตมากกว่าดูข้อมูล profile
  • แต่ในขณะที่ดูหน้า profile แบบใหม่ ผู้ใช้กลับโฟกัสที่ข้อมูล profile ก่อนจะไปสนใจข้อมูลการทวีต

ภาพด้านล่างเป็นภาพผลการสำรวจหน้า Facebook, Twitter ในส่วนของ

  • Visual Attention Level แผนภาพแสดงตำแหน่งที่ได้รับความสนใจในแต่ละหน้า จุดไหนที่มีสีแดงเข้มๆ แสดงว่าจุดนั้นได้รับความสนใจมากที่สุด
  • Opacity Map แสดงตำแหน่งที่ได้รับความสนใจเช่นกัน ตรงไหนทึบมากๆ ก็แสดงว่าจุดนั้นได้รับความสนใจน้อย
  • Webpage Fixation Order แสดงลำดับของตำแหน่งต่างๆ ที่ผู้ใช้จะกวาดสายตามอง
  • Average Time to First Fixation คือเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้จะตรึงสายตาดูในจุดๆ นั้น
  • Visual Statistics แสดงค่า AOI (Automated optical inspection) ของแต่ละส่วนในหน้า

This entry was posted in Facebook, Twitter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s