โฆษณาผ่าน “Slide to unlock” ของไอโฟน

เจ้าของไอโฟนและไอแผดทุกคนคงคุ้นตากันดีกับฟังก์ชั่น “Slide to unlock” บนจอ ที่จะโชว์อยู่ด้านล่าง ใต้ภาพ wallpapaer ที่เราตั้งไว้เป็นรูปตัวเอง รูปแฟน รูปลูก รูปพ่อแม่ ฯลฯ หรือบางคนก็ตั้งเป็นรูปอื่นๆตามแต่สิ่งที่สนใจ

ล่าสุดมีองค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ได้แจกภาพ wallpaper ทั้งสำหรับไอโฟนและไอแพด เป็นรูปมือคนถูกล่ามโซ่  รูปมือคนเกาะลูกกรงติดคุก ฯลฯ ไว้ใน http://amnesty.se/engagera-dig/agera/sms-aktivist/

ภาพ wallpaper ชุดนี้สื่อถึงคนที่ถูกจองจำเพราะโทษทางการเมืองหรือโทษอื่นๆที่ผิดหลัก กฏหมายสากลหรือหลักสิทธิมนุษยชน

ใครที่โหลดไปใช้ ทุกครั้งที่ทัชแล้วเลื่อน Slide to unlock ก็ให้ความรู้สึกเสมือนได้ปลดปล่อยนักโทษเหล่านั้น  และจะได้ระลึกถึงเหยื่อของการถูกจองจำอย่างไม่เป็นธรรมทั่วโลก และช่วยกระจายความรับรู้นี่้ต่อๆไปให้ญาติมิตรที่ได้เห็นไปด้วย

via Marketingoops.com

This entry was posted in iPad, iPhone and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s