Jigoshop – ปลั๊กอินสร้างร้านค้าช้อปปิ้งด้วย WordPress ง่ายและฟรี

เป็นที่รู้กันดีว่า WordPress เป็นบล็อกกิ้งแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ถ้าหากนำไปประยุกต์ใช้ WordPress เป็นเว็บสำเร็จรูปอีกตัวที่น่าใช้งาน
หากคุณใช้งานเวิร์ดเพรสและต้องการสร้างแหล่งช้อปปิงหรือเว็บไซต์อีคอม เมิร์ชออนไลน์ เวิร์ดเพรสก็
สามารถช่วยคุณด้วยปลั๊กอินที่ชื่อว่า Jigoshop ที่ช่วยให้คุณสร้างร้านค้า ช้อปปิงหรือเว็บอีคอมเมิร์ชได้
ง่ายๆและฟรี ปลั๊กอินจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับแต่ง หากคุณใช้เวิร์ดเพรสและกำลัง
มองหาปลั๊กอินเพื่อสร้างรายได้ให้กับคุณ ไม่ควรพลาดที่จะลองหันมามอง Jigoshop ไว้เป็นตัวเลือก

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s